JAK TO ROBIMY

JAK TO ROBIMY

Rozpoczęliśmy działanie pionu badawczego, który analizuje obecną sytuację. Zaprojektowaliśmy badania oraz rozpoczęliśmy ich realizację, już prowadzone są szczegółowe badania jakościowe oraz ilościowe z uchodźcami, goszczącymi ich opiekunami oraz wolontariuszami i organizacjami z różnych obszarów. Posiadanie szczegółowej wiedzy o obecnym stanie pozwoli nam projektować i wdrażać zoptymalizowane rozwiązania oparte o rzetelne dane, same informacje będą już jednak stanowić istotne wsparcie dla innych organizacji, wolontariuszy i wszystkich innych, którzy angażują się obecnie w pomoc.
Działając optymistycznie i strategicznie prowadzimy badanie dotyczące zgłębienia tematu zaufania w Ukraińskim społeczeństwie – będzie to punkt wyjścia do pracy nad odbudową kraju dla firm i instytucji zaangażowanych w ten proces.

SolveTank na podstawie zdobytej wiedzy prowadzi warsztaty z użyciem metodologii design thinking, na których projektuje rozwiązania zauważonych problemów. Następnie pracą własną członków organizacji wdraża wypracowane rozwiązania.Działając optymistycznie i strategicznie prowadzimy badanie dotyczące zgłębienia tematu zaufania w Ukraińskim społeczeństwie – będzie to punkt wyjścia do pracy nad odbudową kraju dla firm i instytucji zaangażowanych w ten proces.

Zaczynamy budować pion Data Acquisition & Problem Solving, którego zadania będą dwutorowe: nawiązywanie kontaktu z inicjatywami oddolnymi i organizacjami, pozyskiwanie danych o obecnej sytuacji oraz stanowienie miejsca, gdzie organizacje mogą zgłosić swój problem lub zapotrzebowanie.

Zamierzamy ponadto w ramach badań dokonać klasyfikowania problemów i zadań organizacji na TYPOWE I NIETYPOWE i doprowadzić do sytuacji, w której małe organizacje mogą zajmować się tylko problemami typowymi, jednocześnie mogąc problemy nietypowe przekazać gdzie indziej. Znacząco pozwoli to zwiększyć skuteczność i skalę niesionej pomocy oraz odciążyć organizacje od stresu i obciążenia wynikającego z pracy w środowisku chaotycznym.

SolveTank zamierza tworzyć repozytorium wypracowanych rozwiązań i dokonanych analiz w taki sposób, aby całość pracy była reużywalna i aby wypracowane rozwiązania mogły zostać wprowadzone w innym miejscu na świecie w przypadku innego kryzysu. Sytuacja, z którą mierzymy się w Polsce, jest ewenementem – nigdy wcześniej na taką skalę ludzie nie rzucili się do pomocy. SolveTank mógłby wypracować rozwiązania pozwalające również na zaangażowanie dużej ilości wolontariuszy w przyszłości w przypadku innych kryzysów.