Rozwiązujemy problemy
organizacji, odciążając
je od chaosu
obecnego kryzysu.

Pracujemy dla organizacji, nieformalnych grup i wolontariuszy wspierających Ukrainę.
Prowadzimy badania i analizy, projektujemy rozwiązania, tworzymy je i wdrażamy.

SolveTank “SOLVE FOR UKRAINE” to nieformalna organizacja charytatywna. Naszym celem nadrzędnym jest pomoc Ukrainie, robimy to wspierając inne organizacje poprzez wypracowywanie rozwiązań problemów obecnego kryzysu z użyciem narzędzi design thinkingu (prowadzenia badań i projektowania), a także pracy własnej członków thinktanku przy tworzeniu i wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań. Łączymy ze sobą organizacje, które zajmują się obsługą różnych etapów na ścieżce uchodźcy. Dążymy do sytuacji, w której ich procesy, procedury i działania są skuteczne oraz kompatybilne, a inicjatywy pomocowe mają wiedzę, narzędzia oraz kontakty, aby skutecznie pomagać. Robimy to prowadząc badania, projektując i wytwarzając skalowalne rozwiązania oparte na nowych technologiach i najbardziej aktualnych i skutecznych metodykach działania.

JAK POMOŻEMY TWOJEJ ORGANIZACJI

ZGŁOSZENIE

ZGŁOŚ ORGANIZACJE POTRZEBUJĄCĄ WSPARCIA PRZEZ NASZ FORMULARZ 

KONTAKT

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ W CELU ZEBRANIA INFORMACJI

ROZWIĄZANIE

SZUKANIE ROZWIĄZANIA I KOMPENSACJA POTRZEB ORGANIZACJI

CO ROBIMY

ROZWIĄZANIA

SolveTank na podstawie zdobytej wiedzy prowadzi warsztaty projektowe z użyciem metodologii design thinking, na których projektuje rozwiązania zauważonych problemów. Następnie pracą własną członków organizacji tworzy i wdraża wypracowane rozwiązania.

APLIKACJE

Tworzymy zautomatyzowany, system, dzięki któremu organizacje i wolontariusze będą mogli znaleźć rozwiązanie swojego problemu lub przekazać zadanie innej organizacji.

BADANIA

Analizujemy obecną sytuację. Posiadanie szczegółowej wiedzy o obecnym stanie pozwala nam projektować i wdrażać zoptymalizowane rozwiązania oparte o rzetelne dane, same informacje i analizy stanowią już jednak istotne wsparcie dla innych organizacji, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy angażują się obecnie w pomoc.

Prowadzimy szczegółowe badania jakościowe oraz ilościowe z uchodźcami, goszczącymi ich opiekunami oraz wolontariuszami i organizacjami z różnych obszarów. Przeprowadziliśmy także badanie dotyczące zgłębienia tematu zaufania w Ukraińskim społeczeństwie – będzie to punkt wyjścia do pracy nad odbudową kraju dla firm i instytucji zaangażowanych w ten proces.

RAPORTY