HISTORIA SOLVE TANK

HISTORIA SOLVE TANK

SolveTank powstał przypadkiem. Wspaniali i kompetentni ludzie chcieli pomagać i skrzyknęliśmy się w grupę, która zdecydowała się kontynuować swoją pracę.

Zaczęło się od poszukiwań koordynatora, który mógłby nam przydzielić zadania. Po połączeniu z nim zostaliśmy zapytani o nasze kompetencje i możliwość pomocy. Przewrotnie odpowiedzieliśmy, że najlepiej czujemy się w rozwiązywaniu problemów, projektowaniu ścieżki dojścia do zamierzonych rezultatów oraz rzeczywistej realizacji tej drogi. Zostaliśmy wprowadzeni w problemy centrów koordynacji wolontariuszy, chaos panujący na granicy oraz chaos i niedopasowanie setek nowo powstałych organizacji pomocowych. Pierwszym krokiem, który podjęliśmy, było ustrukturyzowanie obecnej wiedzy i priorytetyzacja problemów do rozwiązania. W tym celu zaplanowaliśmy przeprowadzenie design sprintu, na który zaczęliśmy zbierać uczestników. Wszyscy, co do jednego (!), deklarowali chęć pozostania w procesie i pomagania dłużej. Nie było wyboru, jak skrzyknąć z grupy thinktank, który potem został przemianowany na SolveTank, bo nie da rady pomagać jedynie myśląc, trzeba też wdrażać to, co projektujemy.

Szybko się jednak rozrastamy, ciągle przychodzą nowe zadania i nowe potrzeby. SolveTank najpierw zaczął działać, potem się rozrósł a dopiero teraz zaczyna się organizować, układać procedury, narzędzia, wdrożenia i struktury. Intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystko dobrze funkcjonowało i aby nasza praca miała konkretny efekt.