Rozwiązujemy problemy
organizacji, odciążając
je od chaosu
obecnego kryzysu.

Pracujemy dla organizacji, nieformalnych grup i wolontariuszy wspierających Ukrainę.
Prowadzimy badania i analizy, projektujemy rozwiązania, tworzymy je i wdrażamy.

ZGŁOŚ ORGANIZACJĘ

ZGŁOSZENIE

ZGŁOŚ ORGANIZACJE POTRZEBUJĄCĄ WSPARCIA PRZEZ NASZ FORMULARZ 

KONTAKT

PRZEDSTAWICIEL SOLVE TANK SKONTAKTUJE SIĘ W CELU ZEBRANIA INFORMACJI

ROZWIĄZANIE

SZUKANIE ROZWIĄZANIA I KOMPENSACJA POTRZEB ORGANIZACJI

NASZE OSIĄGNIĘCIA

ROZWIĄZANIA
60%
APLIKACJE
75%
BADANIA
87%

ROZWIĄZANIA

Celem SolveTank jest wypracowywanie rozwiązań problemów obecnego kryzysu z użyciem narzędzi design thinkingu

APLIKACJE

Tworzymy zautomatyzowany, oparty na sztucznej inteligencji system, dzięki któremu organizacje i wolontariusze będą mogli znaleźć rozwiązanie swojego problemu lub przekazać zadanie innej organizacji. 

BADANIA

Prowadzimy badania, słuchamy, obserwujemy i analizujemy. Prowadzimy warsztaty z użyciem metodologii design thinking, na których projektujemy rozwiązania zauważonych problemów, następnie tworzymy je i wdrażamy.

Prowadzimy badania, słuchamy, obserwujemy i analizujemy. Prowadzimy warsztaty z użyciem metodologii design thinking, na których projektujemy rozwiązania zauważonych problemów, następnie tworzymy je i wdrażamy

RAPORTY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

PARTNERZY

GOOGLE

CENTRUM WSPARCIA KOORDYNACJI

DOOKOŁA PRACY

SAFE WAY

PMI

KONTAKT Z NAMI